הרצאתו של פרופ' מוטי נייגר באוניברסיטת ברמן שבגרמניה