Closing event of the "From Near and Far" Festival at the Truman Institute: "Year Zero"

Date: 

Wednesday, November 23, 2022, 6:30pm to 8:45pm

Location: 

אולם הנדלר, מכון טרומן (בניין 61) האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים

להרשמה 

18:30  קבלת פנים

19:00  ברכות: ד"ר אורית מיטל ופרופ' יפעת מעוז

19:15  הצגה: "שעת האפס: תרפ"ט / 1929 / ۱۹۲۹" תיאטרון יפו, בימוי: סיני פתר

20:30-20:45 שיחה עם הבמאי סיני פתר, השחקנית ראודה סלימאן, המחזאי פרופ' אבנר בן-עמוס, (המחזאי) והחוקר פרופ' הלל כהן, שעל ספרו מבוסס המחזה. מנחה: פרופ' ורד ויניצקי-סרוסי

 

בשל מחלתה של השחקנית הראשית ההצגה תוקרן על מסך במכון טרומן במועד המתוכנן היום ב19:00. קבלת הפנים ב18:30 והדיון בפאנל בעקבות ההצגה יתקיימו כמתוכנן.

 

ההצגה "שעת האפס" מבוססת על ספרו של ההיסטוריון הלל כהן, העוסק במעשי האיבה והאלימות שהתרחשו בין יהודים לערבים באוגוסט 1929. בתום ימי הדם נספרו מאות הרוגים ופצועים בשני הצדדים. ייחודו של הספר הוא בהבאת קולות כל הצדדים (יהודים, ערבים ובריטים) ובפרשנותם. כהן טוען בספרו כי "שעת האפס" של הסכסוך ושל הישראליות כפי שאנו מכירים אותה כיום נעוצה בימים ההם ובאירועים ההם, בשנת תרפ"ט. המחזה נשען על ספרו של כהן אך גם שונה ממנו, שכן מובאים בו דבריו של כהן לצד עדויות נוספות של בני התקופה שנמצאו בארכיונים ובספריות. פסיפס הקולות שמסופר על ידי יהודים וערבים, על במה אחת, מרכיב סיפור של איבה ואלימות הדדיים כמו גם של עזרה וקירבה שחצתה גבולות לאומיים. המחזה כולל גם עדויות מן האירועים הקשים שהתרחשו בערים המעורבות במהלך מבצע "שומר החומות" במאי 2021 ומצביע בכך על הממד האקטואלי של מאורעות תרפ"ט.

עם תום ההצגה, פרופ' ורד ויניצקי-סרוסי תנחה דיון עם כותב הספר, עם המחזאי, עם הבמאי ועם אחת השחקניות. השיחה תסוב על אחורי הקלעים של המחקר, על היחסים שבין אומנות לקונפליקטים, על התרגום של עבודת מחקר להצגה, על עבודה משותפת במרחב מסוכסך ועל האפשרות ללמוד משהו מן העבר.