מבט חדש על משבר ישן: פרשת רוהינגיה ויחסי מוסלמים-בודהיסטים בבורמה

Date: 

Wednesday, December 20, 2017, 4:00pm

Location: 

Truman institute library, The Hebrew University of Jerusalem-Mt. scopus

On wednesday 20.12, there will be a lecture by Moshe Yegar, a former Israel's consul and ambassador in a veriaty of locations around the world, about the issue of the Rohingya people and the Buddhist-Muslims relations in Burma.