יום עיון בנושא טלוויזיה, קולנוע ופוליטיקה במזרח התיכון הערבי