השקת ספרה של פרופ‘ הנרייט דהאן-כלב ”נשים בישימון- מרי וסירוב בשולי החברה“.

Date: 

Wednesday, May 29, 2019, 12:00pm

 יום ד' 29.5.19 12:00 בחדר העגול, מכון טרומן

hshqt_hspr_nshym_byshymvn