השלכות מלחמת 1967 על החברה הישראלית, על ישראל והמזרח התיכון

See also: Upcoming Events

Date: 

Monday, June 5, 2017, 9:30am

כנס אקדמי בהשתתפות מיטב החוקרים ודמויות מפתח מהמערכת הפוליטית הישראלית לציון יובל למלחמת ששת הימים

kns_50_shnh_lmlkhmt_1967.pdf1.07 MB