הבניית ילדויות בצל הסכסוך בישראל/ פלסטין

Date: 

Monday, November 4, 2019, 3:00pm to 5:00pm

Location: 

Abba eban hall

4.11