עלילות הדם וגלגוליהן באסלאם המודרני

Date: 

Monday, February 20, 2017 (All day)

Location: 

Abba Eban Hall, Truman Institute, Mt. Scopus

"עלילות הדם וגלגוליהן באסלאם המודרני"