השקת ספר - השיח הבלתי אפשרי : גדה, יו"ש ושטחים

Date: 

Tuesday, January 16, 2018, 2:00pm to 4:00pm

Location: 

ספריית מכון טרומן, האוניברסיטה העברית

יחידת המזרח התיכון במכון טרומן מתכבדת להזמינכם להשקת ספרם של ד“ר אלי פרידמן, ופרופ‘ דליה גבריאלי נורי.

השיח הבלתי אפשרי: גדה, יו"ש ושטחים 

יום שלישי, 16 בינואר 2018, 14:00

ספריית מכון טרומן, האוניברסיטה העברית
הר הצופים, ירושלים 

Israeli Discourse and the West Bank
Dialectics of Normalization and Estrangement

יו“ר: ד“ר רוני שקד

14:00 התכנסות 

14:15 ברכות 

14:25-15:45 פרופ‘ נעמי חזן, מכון טרומן 
פרופ‘ תמר כתריאל, אוניברסיטת חיפה
פרופ‘ גדעון ארן, האוניברסיטה העברית
פרופ‘ זוהר קמפף, מכון טרומן

15:45 הצגת הספר ותגובות: ד“ר אלי פרידמן 

16:05 דברי סיכום: פרופ‘ דליה גבריאלי נורי