השלכות מלחמת 1967 על החברה הישראלית, על ישראל והמזרח התיכון